มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 21 ก.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม​ 2565

เวลา 10.00-11.00 น.​การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่ายืนเข่า”  วิทยากรโดย​ คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู และ คุณสมบัติ ขนานคล้าย แกนนำผู้ปกครองชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 14.00-15.00 น.​#มีไลฟ์ด้วยค่ะ

“โภชนาการสำหรับเด็กพิการที่มีภาวะขาดสารอาหาร” วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ ไหวพริบ และคุณชลลดา ดีอำไพ นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


ย้อนกลับ