มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 11 ก.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม​ 2565

เวลา 10.00-11.00 น.  “นวดประคบสำหรับเด็ก”  วิทยากรโดย​ อ.นิทรา​ ต่ายลีลาศ​  (ครูทรา)​

เวลา 14.00-15.00 น.​”ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์​เครื่องช่วยสำหรับเด็กพิการ” วิทยากรโดย คุณสาลิน​ เรืองศรี​ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ


ย้อนกลับ