มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 30 มิ.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ทบทวนท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง ท่ายืนเข่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการนครศรีธรรมราช)

เวลา 14.00-15.00 น. # มีไลฟ์ด้วยนะคะ “กายภาพบำบัดกับการดูแลสุขภาพตัวเอง” โดย คุณทิพวิมล คำช่วย


ย้อนกลับ