มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 23 มิ.ย. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น.​ การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล(ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการนครศรีธรรมราช) วิทยากร

เวลา 14.00-15.00 น. #มีไลฟ์ด้วยนะคะ บรรยายในหัวข้อ”รู้ทัน ป้องกันโรคในช่องปาก” โดย​ ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากร


ย้อนกลับ