มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 21 มิ.ย. 65

กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. นวดไทย”นวดสะบักและหลัง” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก(ผู้ช่วยครู) และคุณสมบัติ ขนานคล้าย(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เวลา14.00-15.00 น.กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “วิธีการประเมินของดนตรีบำบัด” โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ