มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 20 มิ.ย. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น.​ #มีไลฟ์​ด้วยนะคะ “ความพิการทางด้านการเคลื่อนไหว​หรือสมองพิการ​ (Cerebral Palsy : CP)​”  โดย รศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร​ เอิร์ด อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด​ คณะสหเวชศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​

เวลา 14.00-15.00 น.”คุณค่าธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน” โดย​ คุณอัญชลี​ มโนสวัสดิ์​ ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ