มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 16 มิ.ย. 65

#ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่ายืนเข่า”  โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู) และคุณสุกัญญา สมเกสร (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

เวลา 14.00-15.00 น.  “อาการ MIS-C การดูแลสุขภาพของเด็กหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19“ โดย นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ อาจารย์พิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร


ย้อนกลับ