มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 7 มิ.ย. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ

มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

เวลา 10.00-11.00 น. นวดไทย”นวดคอ และบ่า” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก(ผู้ช่วยครู) และคุณสมบัติ ขนานคล้าย (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

เวลา14.00-15.00 น.กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ “ความรู้เบื้องต้นด้านดนตรีบำบัด” โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ