มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 6 มิ.ย. 65

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกคร

องและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย SAFE CHILD THAILAND

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00-11.00 น. การสื่อสาร​ : “คิดก่อนแชร์” วิทยากรโดย​ อ.กิตตคุณ​ ยศบรรเทิง

เวลา​ 14.00-15.00​ น.​ “Nice to meet me… ยินดีที่ได้รู้จักฉัน​ Ep.2” วิทยากรโดย​ คุณอภิรดี​ วานิชกร​ (ครูตุ่ม)


ย้อนกลับ