มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 24 พ.ค. 65

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ
มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00-11.00 น. กายภาพบำบัด”ยืดเหยียด/ทรงตัวท่านั่ง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู) วิทยากรเวลา 14.00-15.00 น. “การทำกิจกรรมดนตรีแบบกลุ่มและเดี่ยว”โดยทีม MUSIC INSPIRES BY เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ


ย้อนกลับ