มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์​ ​ สนับสนุนงบประมาณโดย​ safe child Thailand 12 พ.ค. 65

ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่านั่งหลังตรง” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

เวลา 14.00-15.00 น. “สิทธิเด็ก เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม” โดย คุณกรรณิการ์ รูปเหมาะดี (ครูกัน) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ