มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมคณะพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี เปิดรับทั้งคนพิการและไม่พิการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://app.box.com/s/4xqs1zfe0mx2chdxu1416jc5zt2cquo5
(กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด)


ย้อนกลับ