มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“พ่อเมืองกาญจน์-นายกเหล่ากาชาดฯ” และสโมสรโรตารี นำสิ่งของ 3,000 ชุด ช่วยเหลือคนชรา พิการ ป่วยติดเตียง

โควิด-19 กาญจนบุรี แม้ผู้ป่วยเป็นศูนย์ แต่ “พ่อเมือง” กับนายกเหล่ากาชาด สโมสรโรตารี่ ไม่หยุดนิ่งนำสิ่งของ 3,000 ชุด ช่วยเหลือคนชรา พิการ ป่วยติดเตียงฐานะยากจน ตามโครงการ “เราห่วงใย ไม่ทิ้งกัน” จัดขึ้นโดยสโมสรโรตารี่ พื้นที่ 28 ภาค 3330 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามบัญชีรายชื่อในพื้นที่ตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วงฯ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเรื่องปากท้องในยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 แม้สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีก็ตาม แต่หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งนายกเหล่ากาชาดฯ รวมทั้งภาคเอกชน ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิม เดินสายมอบสิ่งของตลอดทั้งวัน

เวลา 08.00 น.ของวันที่ 9 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลากาญจนาภิเษก ริมแม่น้ำแม่กลองวัดบ้านทอง(วัดท่าล้อ) หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวะสดิ์ นายกเหล่ากาชาดกาญจนบุรี ร่วมกับนายสุเทพ วงศ์วัชระมงคล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ซึ่งเป็นตัวแทนนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วงฯ ซึ่งติดภารกิจเร่งด่วน ร่วมกับสโมสรโรตารี พื้นที่ 28 ภาค 3330 ได้ร่วมกันมอบข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ จำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครอบครัวคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนตามรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านของทางอำเภอท่าม่วงฯ และเทศบาลตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วงฯ ตามโครงการ “เราห่วงใย ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารี่ พื้นที่ 28 ภาค 3330

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จะคลี่คลายลงแล้ว ผู้ป่วยเป็นศูนย์ ไม่พบว่ามีผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดฯ ก็ยังนำสิ่งของพร้อมถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงตามอำเภอ ตำบลต่างๆ อยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดฯ ได้เดินทางไปที่ตำบลยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนชรา คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนอีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021178&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/161549


ย้อนกลับ