มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พุทธเกษตร ใช้พื้นที่ในวัดปลูกผักระยะสั้นปลอดสารพิษสู้วิกฤติโควิด 19


( 15 มิ.ย. 63 ) นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤติ โควิด -19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ และโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดบ้านกุ่ม ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีพระครูภาวนาธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี นายพาณิชย์ สืบภู่ นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ นายวรัชญ์ คงคาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ อ.บางแพ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับชุมชนโดยรอบ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นจุดตัวอย่างระดับจังหวัด ณ บ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมต้นไม้ 500 ต้น ไปแล้วนั้น โอกาสนี้ได้ขยายการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ได้จำนวน 1 ล้านต้นทั่วประเทศ เป้าหมายของอ.บางแพ คือ จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นทองอุไร และอื่นๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่าย สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ที่ให้วัดมีส่วนร่วมการปลูกผักสวนครัวเป็นแหล่งอาหาร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด -19

พระครูภาวนาธรรนากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม กล่าวว่า เป็นวันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และยังมีโครงการพุทธเกษตรสู้ภัยโควิด -19 และยังมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพรต่าง ๆสร้างความมั่นคงทางอาหารที่จะขยายสู่ชุมชนในพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ ซึ่งในวัดยังมีการปลูกสมุนไพรหลายชนิด เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน เกล็ดตะวัน ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา จะนำมาทำเป็นอาหารช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของชาวบ้านได้ นอกจากนี้วัดได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป ผู้พิการ ซึ่งวัดได้ทำช่วยเหลือประชาชนมาต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เข้ามาช่วยกันดูแลช่วยเหลือ

ภายในงานทางนายอำเภอบางแพ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และประชาชน ได้ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว หลายชนิดบนแปลงผักรอบพื้นที่วัด มีการปลูกผักสวนครัว เช่น ต้นแค ต้นมะเขือ คะน้า ผักบุ้ง และปลูกสมุนไพรนานาชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่วัด และร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งมีผักสวนครัว ถั่ว มะเขือ ฟัก ผักคะน้า เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาร ปลากระป๋องแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021208&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/162899


ย้อนกลับ