มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี แถลงข่าวและเปิดใช้งาน โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี แถลงข่าวและเปิดใช้งาน โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อเข้าถึงโบราณสถานพระนครคีรี ระยะ 2 วันนี้ เวลา 17.45 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวการเปิดใช้งาน โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมี นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ตัวแทนผู้พิการมอบช่อดอกแก้วกัลยาให้อธิบดีกรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคุณกฤษนะ ละไล ร่วมด้วย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีของดอกแก้วกัลยา อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิการ ถ่ายรูปร่วมกัน นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงรายละเอียดและความสำคัญของการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่โบราณสถานพระนครคีรี ระยะที่ 2 เป็นความสืบเนื่องจากโครงการฯ ระยะที่ 1 ที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 ที่ได้ปรับปรุงเส้นทางและติดตั้ง Stair Lift หรือลิฟท์บันได จำนวน 3 จุด

โดยครั้งนี้ได้จัดสร้างทางลาด เชื่อมต่อจากสถานีรถรางไฟฟ้ามายังโบราณสถานพระนครคีรี และจุดให้บริการลิฟท์ลาวบันได รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารศาลาด่านข้าง สำหรับใช้เป็นสุขาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในอนาคต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึงประโยชน์ที่ทางจังหวัดได้รับจากโครงการ พร้อมกล่าวเชิญชวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชน นักท่องเที่ยว เยี่ยมชมโบราณสถานพระนครคีรี และนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึง การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการดำเนินโครงการ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022406&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3sw0BeS


ย้อนกลับ