มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2566

คุณโชติกา บริสุทธิ์ และคุณไพรสร พาลิชัน เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2566 ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยและร่วมประชุมประจำปีสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566


ย้อนกลับ