มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานมหกรรมสร้างสุขพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และนางวรรณภา สุขคง พมจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วย นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ อปท. สมาคม ชมรมคนพิการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับการประกอบพิธีทางสงฆ์ มีนางจินตนา จันทร์บำรุง หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติบัณทิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ ทำพิธีเจิมป้ายอาคาร “อารยปัญญาพัฒน์”

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับอาชีพสำหรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ การแสดงรำของผู้สูงอายุ ต.บุ่งน้ำเต้า การเดินแบบโดย มัทธริกา ดงทอง คนพิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นชาว ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับตำแหน่ง 2 nd Runner Up MISS DEAF QUEEN THAILAND 2020 (รองอันดับ2) กิจกรรมการมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ ให้แก่หน่วยงานรัฐ และเอกชน จำนวน 5 แห่ง และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน

ทั้งนี้ สมาคมคนพิการได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ เป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาคธุกิจ (CSR) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมบูธอาชีพคนพิการ โรงทานปันสุข และชมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021576&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2ZWYGUx


ย้อนกลับ