มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมทักษะฝีมือคนพิการ


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ ด้วยการส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในงานแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระดับภาค มีนายวรเชษฐ์ บัวเชย ตัวแทนจังหวัดนครนายก สมัครเข้ารับการคัดเลือกในสาขาสานตะกร้า โดยจะมีการคัดเลือกในระดับภาค วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022310&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/prg/3205656


ย้อนกลับ