มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พรรคชาติไทยพัฒนา ดันนโยบายสิทธิเด็กออทิสติก-คนพิการ


“หนูนา” รับข้อเสนอ ‘มูลนิธิออทิสติก’ เตรียมผลักดันเป็นนโยบาย ลั่นคนพิการต้องได้รับโอกาส เหตุเป็นสิทธิพื้นฐานของสังคม

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พรัอมด้วยแกนนำพรรค อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา นายยุทธพล อิงกินันทน์ รองหัวหน้าพรรค และโฆษกพรรค และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ผอ.การเลือกตั้งเขตกทม. ร่วมต้อนรับนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมตัวแทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)ประมาณ 50 คน เพื่อเข้ายื่นข้อเสนอ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายด้านสังคม และการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง คนพิการและผู้ที่เข้าไม่ถึงโอกาสเพื่อบรรจุไว้เป็นนโยบายของพรรค

น.ส.กัญจนา กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคชาติไทยพัฒนากับคนพิการมีความผูกพันกันมาตลอดตั้งแต่สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพรรคชาติไทย รับผิดชอบการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้นมีกลุ่มคนพิการมาเรียกร้องสิทธิด้านการศึกษา ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่พวกเราต้องมีอยู่แล้ว แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีก็จะมีกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ กระทั่งนายบรรหาร ได้ผลักดันเป็นนโยบายตั้งแต่นั้นมา คนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนในโรงเรียนทุกแห่ง ดังนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเห็นว่าการศึกษาต้องปลอดจากการเมือง คนพิการจะต้องได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของการเมือง.

ขอบคุณ:https://www.tddf.or.th/
ขอบคุณ: 
https://www.dailynews.co.th/politics/682977


ย้อนกลับ