มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือเด็กพิการ จ.ราชบุรี ประสานรับเข้าดูแลในสถานคุ้มครองฯ คนพิการ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งยากจน ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนหลังนี้ มีเด็กชาย ภัทร (นามสมมติ) วัย12 ปี เป็นเด็กพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ พ่อและแม่แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ จึงนำมาทิ้งไว้กับ ตาและยายให้เลี้ยงดูนานกว่า 10 ปีแล้ว

ปี 2556 ตา เสียชีวิตลงก่อน ทำให้ ยาย ต้องอยู่ด้วยความเสียใจ และรับภาระคนเดียว จนเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ยายก็เสียชีวิตลง หลังจากนั้น ด.ช.ภัทร ถูกส่งต่อมายังอาสาวที่ต้องรับภาระนี้เพิ่ม ในขณะที่ตนเองก็มีลูกสาวหนึ่งคนอยู่แล้ว และต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วย จึงไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้

เมื่อนายจุติ รับเรื่องนี้จึงขอให้ พมจ.ราชบุรี รีบเข้าดูแลเด็กชายคนนี้ทันที และรับเด็กชายภัทร ให้อยู่ในความดูแลจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021475&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000083742


ย้อนกลับ