มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.แจงให้เงินเยียวยา 1,000 บาท แก่ผู้พิการทุกคน

พม. แจงผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาททุกคนรัฐจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องยื่นเรื่อง-ลงทะเบียนใหม่

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีข้อความส่งต่อในโลกออนไลน์ แจ้งให้คนพิการไปยื่นเรื่องเพื่อรับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท โดยให้นำเอกสารต่างๆ ไปยื่นเรื่องที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พ.ม.จ.) นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบให้เงินเยียวยา 1,000 บาท แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการจำนวน 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยกระทรวง พม. จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้พิการ ผ่านการโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด โดยใช้วิธีเดียวกับการจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าจำนวนเงิน 1,000 บาท เป็นการแจกให้กับคนพิการที่ถือบัตรผู้พิการทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ หรือยื่นเรื่องที่ พ.ม.จ. แต่อย่างใด ขณะนี้กระทรวง พม. กำลังเร่งทำเรื่องจ่ายเงินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้พิการอย่างเร่งด่วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020991

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/772660


ย้อนกลับ