มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. เล็งทำบ้านเช่า ราคาถูก 100,000 หลัง ทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอ ครม. ทำบ้านเช่า ราคาถูก 100,000 หลัง ทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เชื่อช่วยประหยัดได้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผยหลังการประชุม ครม. เกี่ยวกับสาระสำคัญในการประชุม ครม. ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจ คือ เรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับการดูแล ผู้ที่มีรายได้น้อย และได้รับความเดือดร้อนจาก โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นตกงาน หรือรายได้น้อยลง เมื่อมีข้อจำกัดในเรื่องของรายได้ ทำให้เกิดข้อกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัยตามมา

ดังนั้น ทาง พม. โดยการเคหะฯ จึงได้นำโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยมานำเสนอ ครม. ซึ่ง ครม. ก็รับทราบในโครงการนี้ โดยโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่ 2560-2579 ภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2579 และเป็นการช่วยเหลือประชาชนในภาวะยากลำบากในช่วงโควิด-19

ซึ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ จะครอบคลุมถึง ข้าราชการที่มีรายได้น้อย คนทั่วไป ผู้สูงอายุ คนพิการ ข้าราชการเกษียณอายุ โดยจะช่วยประหยัดค่าเช่าจากเดิมได้ประมาณ 1,500 บาท

โดยจะมีการสร้างบ้านเช่า 1 แสนหลัง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ ในพื้นที่ของการเคหะฯ ที่มีอยู่แล้ว ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ 2564-2568 โดยตั้งเป้าในเดือน ก.ค. ของทุกปี จะมีผู้มีรายได้น้อยที่มีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ครอบครัว นับตั้งแต่ ก.ค.ปี 2564 เสร็จปีละ 20,000 หลัง จนครบ 100,000 หลัง ทำให้ในเดือน ก.ค. 2568 ผู้มีรายได้น้อยจะมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 ครอบครัว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021281&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1879508


ย้อนกลับ