มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.เร่งสำรวจคนไม่ได้รับเงินเยียวยา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน เลขาธิการมูลนิธิที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ปรึกษา MASK BANK และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท ว่าอยู่ที่ใดบ้าง โดยได้ขอความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ให้ช่วยไปติดตามหาคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำข้อสรุปและส่งภายในวันที่ 10 พ.ค. 2563 โดยจะส่งรายงานให้กับทางรัฐบาล

หากประชาชนคนใดที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขอให้กรอกเอกสารจะได้เข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวถึงกลุ่มที่ยังสำรวจ ไปไม่ถึง คือ กลุ่มหญิงบริการ กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน และเด็กเร่ร่อนไปจนถึงคนงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้างอยู่ ที่ทางรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมหรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้เก็บข้อมูล มาก่อน และจะนำเสนอต่อทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังต่อไป

ขอบคุณ : https://www.innnews.co.th/social/news_664609/


ย้อนกลับ