มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. เปิดตัวหน้ากากผ้าแบบใส สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ชวนอุดหนุนสินค้าในแฟนเพจ ‘ฝากร้านคนพิการ’

วันนี้ (21 เมษายน) พัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวเปิดตัวหน้ากากผ้าสำหรับคนพิการทางการได้ยิน (ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าวมีพลาสติกใสอยู่ตรงกลาง) เพื่อช่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการมองเห็นรูปปากที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พัชรี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงวิธีการป้องกันตนเอง และการดูแลสุขอนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีมาตรการดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่อง

โดยมีการจัดสอนการเย็บหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อฝึกสอนประชาชนและจิตอาสา รวมทั้งผลิตหน้ากากผ้าโดยคนพิการ และจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ มีเอกลักษณ์เป็นลายผ้าขาวม้า ด้วยลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ สามารถใส่ได้ 2 ด้าน ซักรีดได้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

อณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเกิดอุปสรรคในการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ที่ไม่สะดวกในการสื่อสารผ่านหน้ากากผ้าทั่วไป ระหว่างล่ามภาษามือ คู่สนทนา หรือคนพิการด้วยกันเอง ซึ่งไม่สามารถเห็นรูปปาก หรือการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้า ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร

โดยปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 382,615 คน หรือร้อยละ 18.87 จากทะเบียนคนพิการทั้งหมด จำนวนกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำรูปแบบจากต่างประเทศมาปรับใช้ และออกแบบหน้ากากผ้าเป็นแบบใสให้เห็นรูปปาก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเทียบเท่ากับหน้ากากผ้า 3 ชั้น ได้มาตรฐาน และป้องกันละอองฝอยจากน้ำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ล่ามภาษามือ คู่สนทนาทั้งคนปกติและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายด้วยกัน ทำให้คนพิการมีความสุขในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ภายในเดือนเมษายนนี้

อณิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ มีการสาธิตการใช้หน้ากากผ้าแบบใสโดยคนพิการทางการได้ยินพร้อมล่ามภาษามือ โดยจะมีการสอนทำหน้ากากดังกล่าวฟรีทางสื่อโซเชียลมีเดียในเร็วๆ นี้ และกระทรวง พม. โดย พก. ยินดีเป็นสื่อกลาง สำหรับประชาชนที่สนใจบริจาคอุปกรณ์ทำหน้ากาก สามารถบริจาคได้ที่ อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ซึ่งอุปกรณ์ที่ประชาชนนำมาบริจาค เจ้าหน้าที่จะนำไปผลิตหน้ากากแบบดังกล่าวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับล่าม และคนพิการทางการได้ยินที่มีความจำเป็นต้องใช้ในสื่อสาร

นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ยังได้เปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับคนพิการนำสินค้ามาจำหน่ายในชื่อเพจเฟซบุ๊ก ‘ฝากร้านคนพิการ’ ทั้งนี้ คนพิการสามารถนำสินค้ามาโพสต์ขายได้ฟรีในช่องทางดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือคนพิการ เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤตของโรคโควิด-19 และเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021122

ขอบคุณ… https://bit.ly/2B1tPfI (ขนาดไฟล์: 152)


ย้อนกลับ