มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.สั่งช่วยด่วนบ้านเช่า ซ.ตากสิน 23 ไฟไหม้ 81 ครอบครัว

“จุติ” สั่งช่วยด่วนบ้านเช่า ซ.ตากสิน 23 ไฟไหม้ 81 ครอบครัว จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก – เตรียมย้ายผู้ประสบภัยไปที่พักการเคหะฯ

วันนี้ (13 ส.ค.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายหลังออกจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 81 ครอบครัว

เบื้องต้นทางกระทรวง พม. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ซึ่งต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมอบถุงยังชีพให้กับ 81 ครอบครัว รวมถึงช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้านทั้ง 81 หลัง (เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 6 เดือน) รวมเป็นหลังละ 18,000 บาท, ชุดนักเรียน 42 ราย, เงินสงเคราะห์ครอบครัวทั้ง 81 ครอบครัว ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเตรียมย้ายอยู่ประสบภัยไปยังที่พักของการเคหะแห่งชาติ บริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถรองรับได้ 94 ห้อง รวมถึงจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กที่วัดสันติธรรมาราม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021470&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_745915/


ย้อนกลับ