มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“พม.”ลุยช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จากวิกฤตโควิด-19

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลุยช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จากวิกฤตโควิด-19 ผนึกเครือข่าย ย้ำดูแล “กลุ่มเปราะบาง” ขาดที่พึ่งพิงให้ดีที่สุด

จากกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะ “กลุ่มเปราะบาง” ซึ่ง ครอบคลุมเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ทำให้กลุ่มเปราะบาง ดังกล่าวต้องขาดที่พึ่งพิง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บอกว่า ได้สั่งเปิดสายด่วน โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศเป็นการเฉพาะ ในกรณีต่อไปนี้

1. ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19

2. รักษาหายแล้วและกลับมาอยู่ในครอบครัว แต่มีความเครียดวิตกกังวล

3. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดู

4.อยู่ตามลำพัง ต้องการความช่วยเหลือ

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก กระทรวง พม. ได้เตรียมสถานที่พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางไว้ โดยเฉพาะ เช่น กรณีเด็ก ใช้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (เฉพาะเด็กหญิง) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (เฉพาะเด็กชาย) สถาบันประชาบดี จ.ปทุมธานี กรณีผู้สูงอายุ ใช้ที่พักคนเดินทางดินแดงบ้านสร้างโอกาส ศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุ บางละมุง และกรณีคนพิการ ใช้ศูนย์พัฒนาและฝึกอาชีพคนพิการ พระประแดง

นอกจากนี้ ยังเตรียมให้การช่วยเหลือเรื่องอาชีพของครัวเรือนอีกด้วย

ในส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงฯ พร้อมประสาน กรุงเทพมหานคร(กทม.) และกระทรวงสาธารณสุข ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ส่วนคนพิการ ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะหรือกรณีผู้ป่วยติดต่อเข้ารักษาพยาบาลแล้ว แต่ไม่มีรถมารับ จะมีการจัดรถไปรับเพื่อส่งต่อให้ถึงที่

เช่นเดียวกับการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน กระทรวงฯ ได้เตรียมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเจ้าหน้าที่ พม. ทั่วประเทศ คอยช่วยกลุ่มเปราะบาง ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ซึ่งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค หากเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่ยังลงทะเบียนไม่ได้ สามารถโทรฯ ขอความช่วยเหลือที่ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022557&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/466790


ย้อนกลับ