มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.ลุยช่วยกลุ่มเปราะบางให้ที่พักชั่วคราว-เพิ่มเบี้ยคนพิการ

พม.แจงแผนช่วยทุกกลุ่มเปราะบางในสังคมฝ่าวิกฤต“โควิด” ให้ที่พักชั่วคราว-เพิ่มเบี้ยคนพิการ-แจกนมผงให้เด็กเล็ก-ลดค่าเช่าบ้าน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางที่ดูแลตัวเองได้ลำบากต้องมีที่พึ่งพา อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด คนยากจน ผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีความยากลำบากเฉพาะหน้า โดยพยายามดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งด้านการเงิน สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีตั๋วจำนำ อาทิ การขยายอายุตั๋วจำนำจากเดิม 90 วัน เป็น 120 วัน และผู้ที่มาใช้บริการจำนำใหม่วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ซึ่งเราคาดว่าจะมีคนที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวหลายแสนคน

ด้านที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกมาตรการพักชำระค่าเช่านาน 3 เดือนให้กับผู้เช่าซื้อหรือผู้ผ่อนดาวน์ ส่วนผู้เช่าสถานที่หรืออาคารร้านค้าของ กคช.โดยตรง จะยกเว้นการเก็บค่าเช่า ขณะที่ผู้เช่าแผงร้านค้า แผง หรือในพลาซ่าที่กคช.ให้มีการช่าช่วงต่อ จะมีการเจรจาให้ลดค่าเช่าแก่ผู้มาเช่าช่วง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมลูกค้าของ กคช.ประมาณ 300,000 คน

ปลัด พม. กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มผู้พิการ พม.เพิ่มการจ่ายเงินรายเดือนของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการ จากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท อีกทั้ง การอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปจ่ายเป็นเงินพิเศษให้ผู้พิการคนละ 1,000 บาท ครั้งเดียว เพื่อบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าในช่วงนี้ ซึ่งจะจ่ายได้ในเดือน พ.ค.นี้ รวมถึงให้พักการชำระหนี้ในกองทุนผู้สูงอายุ กรณีของผู้สูงอายุที่กู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และกรณีของกองทุนคนพิการก็เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนเฉพาะหน้าเป็นเหตุฉุกเฉินนั้น ทางกระทรวงฯ มีมาตรการช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมประจำจังหวัด สำหรับคนไร้บ้านและคนเร่ร่อน เราจัดให้มีสถานที่สำหรับพักชั่วคราว ซึ่งรวมถึงกรณีของคนมีบ้านที่อาจจะไม่มีเหมาะสมสำหรับการแยกกักตัว ส่วนกรณีเด็กเล็ก เราได้นำเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กใช้จัดซื้อนมผงไปแจกให้เด็กเล็กตามบ้านพัก เพราะขณะนี้ต้องปิดศูนย์เด็กเล็ก

นายปรเมธี กล่าวว่า สำหรับกรณีที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐบาล สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวง พม.ได้ หมายเลขโทรศัพท์ 1300 ได้หรือไปติดต่อที่พัฒนาสังคมจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานช่วยพิจารณาความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ที่อยู่อาศัย หรือถ้าสิ่งใดที่ไม่อยู่ในความสามารถของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็จะประสานส่งต่อไปยังกระทรวงที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ทุกปัญหารัฐบาลจะพยายามดูแลให้หมดเพราะรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ขณะนี้มีการเปิดโรงทานของวัด ของเอกชนหลายแห่ง หรือบุคคลทั่วไปนำมาแจก ประสานผ่านทางกระทรวง ดังนั้นถ้ามีใครเดือดร้อนสามารถติดต่อมาได้ ที่โทร.1300

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020911

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/769182


ย้อนกลับ