มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.รุดช่วยเหลือพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูชายพิการ จว.พิษณุโลก

พมจ.พิษณุโลกมอบเงิน-สิ่งของ ช่วยพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรพิการวัย15 ปี พร้อมประสานสถานศึกษาเข้าเรียนต่อ

วันนี้(5 พ.ค.) นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง นางสาวมุธิตา ทองคำนุช ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนายวีระ กลิ่นธูป อายุ 44 ปีผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีภาระต้องดูแลบุตรชายวัย 15 ปี ที่มีความพิการทางสติปัญญาเพียงลำพัง ที่บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยในเบื้องต้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือ ส่วนด้านการศึกษาได้ประสานงานไปที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาเฉพาะที่ดูแลเด็กนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องด้านสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาต่อไป

ขอบคุณ  : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022527&currentpage=1

ขอบคุณ: https://mgronline.com/politics/detail/9640000043088


ย้อนกลับ