มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.ปล่อยคาราวาน”พม.เราไม่ทิ้งกัน”นำร่อง 34 ชุมชน

ปลัดพม. ปล่อยขบวนรถคาราวาน”พม. เราไม่ทิ้งกัน”ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องใน กทม. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปล่อยขบวนรถคาราวาน “พม. เราไม่ทิ้งกัน” ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายปรเมธี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชน ของกทม. ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 195 ชุมชน และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จำนวน 91 ชุมชน

โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง และเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. เป็นสองชุมชนแรก โดยมีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 ครัวกลาง และคลังชุมชน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่างๆ

นายปรเมธี กล่าวว่า วันนี้มีการ Kick Off ปล่อยขบวนรถคาราวาน “พม. เราไม่ทิ้งกัน” ลงพื้นที่ 34 ชุมชนนำร่องในพื้นที่ กทม. เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โดยมีการแบ่งทีมลงพื้นที่ชุมชนออกเป็น 7 ทีมๆ ละ 4-6 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 34 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 2 โซน คือ 1.ฝั่งธนบุรี ได้แก่ เขตหนองแขม และเขตบางบอน และ 2. ฝั่งพระนคร ได้แก่ เขตจัตุจักร เขตยานนาวา เขตดินแดง เขตสายไหม เขตหลักสี่ และเขตหนองจอก

ปลัดกระทรวง พม. กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว จะมีการเข้าไปจัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัย Covid-19 และโรงอาหารกลางของชุมชน อีกทั้งให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด จากกระทรวงพาณิชย์ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการให้คำปรึกษาต่างๆ กรณี ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท การพักชำระหนี้บ้าน และสิทธิสวัสดิการสังคมจากรัฐ เป็นต้น

สำหรับชุมชนในความดูแลของ พอช. จะได้รับเงินสนับสนุน 100,000 – 300,000 บาทต่อชุมชน และการพักชำระหนี้ 3 เดือน และชุมชนในความดูแลของ กคช. จะได้รับการพักชำระหนี้ 3 เดือน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทั้งนี้ ขอให้ชาวชุมชนอยู่รับความช่วยเหลือที่ชุมชนของตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ติดตามตารางการลงพื้นที่ที่จะแจ้งไปยังชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไป

วันเดียวกัน นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม.ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) หมู่บ้านเอื้ออาทรทหารเรือ เขตหนองแขม กทม. เพื่อรับฟังปัญหาในชุมชน ทั้งปัญหาตกงาน ไม่มีเงินซื้ออาหาร ไม่มีค่าเช่าบ้าน ขาดแคลนอาหาร ผ้าอ้อมสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุ พร้อมสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก รวมถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟู เป็นโมเดลในการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

ทั้งนี้ สิ่งที่ดำเนินการต่อคือ ให้ชุมชนหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งครัวกลางชุมชน และคลังชุมชน นอกจากนี้ ยังมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเฟสชิลด์ ตามโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน จากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เดินทางไปลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 81 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เขตหนองแขม กทม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020935

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/770044


ย้อนกลับ