มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม. ทั่วประเทศ ผนึกกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือ! ผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 และผู้ประสบปัญหาทางสังคม


จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

พมจ.ชัยภูมิ ให้ความช่วยเหลือ กรณีมารดาซึ่งดูแลบุตรพิการทางด้านสติปัญญา และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยได้มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมแนะนำสิทธิรับพิจารณาเงินกู้ยืม ขณะที่ พมจ. สตูล ให้ความช่วยเหลือ กรณีครอบครัวคนพิการ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ที่ได้มีการขอความช่วยเหลือผ่านสื่อและศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 โดยได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวให้กำลังใจ และให้คำแนะนำด้านสิทธิต่างๆ

ด้าน พมจ. แม่ฮ่องสอน ให้ความช่วยเหลือ กรณีหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน ที่ถูกสามีทอดทิ้ง ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่พัก ได้มีการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน 1300 เบื้องต้นได้มีการช่วยเหลือโดยการอุปการะของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการชั่วคราว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022090&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/publicize/news_2529104


ย้อนกลับ