มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.ช่วยชายชรา จ.ปทุมธานีช่วงรอเงินเยียวยา

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวง พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 มีชายชรา อายุ 76 ปี ได้เดินทางจากที่พักในจังหวัดปทุมธานีมาที่กระทรวงการคลัง เพื่อติดตามผลการขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท ตามมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผล กระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” (COVID-19) แต่ก็ยังไม่ทราบผลการลงทะเบียน จากนั้น จึงเดินทางกลับที่พัก

ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้ทีม พม. One Home จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชายชราดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมสำหรับการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจด้านผู้สูงอายุ และได้พบชายชราดังกล่าวบริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเคยใช้เป็นที่พัก แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ทางวัดไม่สะดวกให้มีการพักอาศัย ชายชราจึงต้องออกมาเช่าห้องพักอยู่เพียงลำพัง เดือนละ 1,200 บาท และก่อนหน้านี้เคยขับรถแท็กซี่ แต่ต่อมาประสบอุบัติเหตุ จึงไม่สามารถขับรถแท็กซี่ได้ มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท อีกทั้งต้องขออาหารจากวัดเพื่อประทังชีวิต

ดังนั้น กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี จึงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะนำเรื่องของชายชราดังกล่าวเข้าพิจารณาเพื่อขอเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รวมทั้งจะประสานความช่วยเหลือต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ช่วยตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยา พบว่าชายชราดังกล่าวได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แล้ว และอยู่ระหว่างรอการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับกรณี 2 สามีภรรยา มีรายได้จากการเก็บผักขายวันละ 60 บาท อาศัยอยู่ในเพิงสักกะสี สภาพเก่าผุพัง ไม่มีน้ำ ไฟฟ้า และห้องสุขา โดยใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 กระทรวง พม. โดยทีม พม. One Home จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมสำหรับการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งจะนำเรื่องของครอบครัวดังกล่าวเข้าพิจารณาเพื่อขอเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง รวมทั้งจะประสานความช่วยเหลือต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือประสบปัญหาทางสังคม ขอให้แจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ขอบคุณ : https://www.dailynews.co.th/regional/772130


ย้อนกลับ