มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.อ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแผ่นรองซับ ให้กับนายสมบัติ นาคประสิทธิ์ คนพิการ ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ 7 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และเวลา 11.30 น. มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับนางมะลิวัลย์ พูลทรัพย์ ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 314/ก หมู่ 5 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้ง ได้แนะนำให้แก่ญาติที่ดูแลผู้ป่วยคนพิการ เข้ารับจดทะเบียนคนพิการ และยังได้เบี้ย ยังชีพคนพิการ พร้อมกันนั้น หากญาติต้องดูแล ผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ ก็ยังสามารถขอกู้ยืมเงินช่วยเหลือเรื่องอาชีพได้อีกด้วย

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในส่วนของผู้พิการ แต่ทางญาติไม่ทราบว่าผู้พิการสามารถลงทะเบียน จดทะเบียนคนพิการได้ตนเองจึงได้แนะนำ ให้ขอเอกสารในการรับรองคนพิการจากทางโรงพยาบาล ของรัฐบาลพร้อมด้วยเอกสารประจำตัว ของคนพิการ และผู้ดูแล ให้นำไปยื่นเรื่อง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อที่จะจดทะเบียนคนพิการและหลังจากนั้น พอได้บัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ให้นำมายื่นเรื่องที่อบต.ประจำท้องถิ่น ที่สังกัด เพื่อที่จะขึ้นทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพต่อไป และสำหรับญาติที่ดูแลคนพิการ หรือต้องดูแลคนพิการเป็นประจำ และไม่สามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ ทางญาติก็จะสามารถยื่นเรื่องขอกู้เงิน กองทุนฟื้นฟูคนพิการได้ นอกจากคนพิการจะได้รับสวัสดิการเพิ่มเบี้ยยังชีพแล้ว ก็ยังสามารถ กู้ยืม ช่วยเหลือเรื่องอาชีพ แล้วจะมีเงินสงเคราะห์คนพิการ จะเป็นครั้งคราวไป.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022695&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/255121


ย้อนกลับ