มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.อยุธยา เดินหน้าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบความเดือดร้อน


วันที่ 19 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เป็นอุปสรรคต่อสภาพความพิการ การดำรงชีวิต และการปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวันของคนพิการ โดยมีวงเงินช่วยเหลือ ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกินละ 20,000 บาท

ส่วนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ รวมถึง ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ และที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต ทั้งนี้ จะมีวงเงินช่วยเหลือ ประกอบด้วย การซ่อมแซมบ้านโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้าง ในอัตราหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500 บาท และซ่อมแซมบ้านโดยจำเป็นต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ในอัตราหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือไปแล้วรวม 20 ราย รวมเกือบ 5 แสนบาท และในปีนี้ มีเป้าหมายช่วยเหลือถึง 75 ราย ในวงเงิน 1,597,500 บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022103&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/213048


ย้อนกลับ