มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.สุรินทร์ และ อพม.ศีขรภูมิ เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ (พมจ.สุรินทร์) เปิดเผยกรณีครอบครัวคนพิการได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันโควิด-19 ร้องศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ขอรับทุนประกอบอาชีพ ว่าเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พมจ.สุรินทร์ และ อพม.ศีขรภูมิ เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จจริง พบว่า ครอบครัวผู้ร้อง พิการมีบัตรประจำตัวคนพิการทั้งสามีและภรรยา โดยผู้ร้อง คือ นางเย็น เครือวัลย์ อายุ 57อยู่บ้านเลขที่ 9849 พิการทางกาย สามี คือ นายทองคำ เครือวัลย์ พิการทางการมองเห็นตั้งแต่เกิด ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 คือ ไม่สามารถเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว/ส้มตำหน้าปากซอยได้เป็นเวลา 2 เดือนเศษแล้ว สามีกู้เงินคนพิการซื้อเครื่องเสียงไว้ให้เช่าเปิดงานพิธีต่างๆ ไม่มีคนจ้างงาน ใช้เงินเก็บหมดไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ มีหนี้กองทุนคนพิการ 6,000 บาท รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อทำอาหาร/ลูกชิ้นใส่ถุงเร่ขายตามหมู่บ้าน สนง.พมจ.สร.พิจารณาช่วยเป็นทุนประกอบอาชีพโดยให้ทั้งสามีและภรรยาเพื่อนำเงินมาร่วมลงทุนประกอบอาชีพ รายละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021049

ขอบคุณ… https://bit.ly/2WGmR8w


ย้อนกลับ