มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมบ้าน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธรว่า วันที่ 11 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาววริศรา เจริญชัย พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เเละ นางสาวปติญญา พลเยี่ยม นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมเเซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เเละผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน เพื่อบรรเทาทุกข์เเละช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิที่ผ่านมา จำนวน 5 หลังคาเรือนในพื้นที่ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง ซึ่งโครงการ ร้อยใจ รวมไทย สู่ใจอีสาน เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิซึ่งทางจังหวัดยโสธรได้รับการสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จำนวน 54 หลัง เป็นเงิน 2,029,768.- บาท ทั้งนี้ ดำเนินการซ่อมเเซมเเล้วเสร็จไปแล้วจำนวน 24 หลังคาเรือนและได้รับการสนับสุนนเเรงงานจากประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เเละกรมทหารราบที่ 16 และในวันนี้ได้มาดูความคืบหน้าการซ่อมที่อยู่อาศัยจำนวน 5 หลังคาเรือนในพื้นที่อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020885&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/146583


ย้อนกลับ