มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ยโสธร นำหน้ากากอนามัยมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุใช้เพื่อป้องกันโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนั้นแล้ว เพื่อติดตามสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุเพื่อจะได้นำข้อมูลความต้องการเพื่อหาทางช่วยเหลือเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

ในส่วนของหน้ากากอนามัยที่เรานำไปมอบให้นั้น ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรยโสธรได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันผลิตตัดเย็บหน้ากากอนามัยส่วนอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยนั้นทางเราได้รับการบริจาคจากภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในจังหวัดยโสธรที่ร่วมกันบริจาคให้กับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำมาผลิตหน้ากากอนามัยที่นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการใช้ในครั้งนี้เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสในครั้งนี้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020951

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/150536


ย้อนกลับ