มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ยโสธรนำเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานเพื่อขยายผลสู่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังเก่า) นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้นำเจ้าหน้าที่ พม.ยโสธรทำการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อที่จะนำไปขยายผลให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุภายในจังหวัดยโสธร เพื่อที่จะได้ทำเองได้และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการฝึกอาชีพผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)เพื่อที่จะก้าวพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021141&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/159592


ย้อนกลับ