มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พมจ.ชัยนาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการและครอบครัว

พมจ.ชัยนาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการและครอบครัวประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ตามโครงการ “เรามีเรา”

นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับการประสานจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท กรณีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ นั้น ล่าสุดวันนี้ (25 พ.ค.2564) นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด และได้มอบหมายให้ นางสาวรติยา ค้าธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลุก ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ นายสอน (นามสมมติ) อายุ 82 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายสอนฯ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นายสอนฯ อาศัยอยู่กับบุตรสาว บุตรเขย และหลานสาว รายได้ของครอบครัวมาจากบุตรเขยที่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นผู้หารายได้หลักเพียงผู้เดียว ส่วนบุตรสาวต้องให้การดูแลนายสอนฯ และบุตรซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว ทำให้รายได้ของครอบครัวลดลง จึงประสบปัญหาเดือดร้อน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ พมจ.ชัยนาท ให้กำลังใจ และแนะนำสิทธิ ภารกิจกระทรวง พม. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งนี้ จะพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนเงิน 2,000 บาท พร้อมทั้งประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ติดตามดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อเนื่อง

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกรอบภารกิจ โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

เทศบาลตำบลตลุก ดำเนินการช่วยเหลือตามกรอบภารกิจ พร้อมทั้งติดตามดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อเนื่อง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022608&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/34qfPre


ย้อนกลับ