มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พญ.อภิสมัย แนะกลุ่มคนพิการ-เด็กพิเศษเข้ารับวัคซีน พร้อมฉีดผู้ดูแลด้วยที่รพ.ราชานุกูล

15 มิ.ย.64 – ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ รองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า วันนี้มีการรายงานในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ถึงการเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ว่า การเปิดเรียนวันแรกผ่านไปด้วยดี ผู้ปกครอง สถานศึกษา และคุณครูให้ความร่วมกันอย่างดี แต่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด โดยทุกโรงเรียนที่เริ่มเปิดสอนได้ทำการประเมินความพร้อมในแอพพิเคชั่น Thai stop Covid เหลือเพียงในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยังไม่ทำการประเมินเนื่องจากยังไม่ได้เปิดเรียน และหลังจากนี้ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย จะให้เด็กนักเรียนที่ไปเรียนหนังสือต้องทำการประเมินในระบบไทยเซฟไทย ที่จะทำการประเมินตัวเองทุกวัน ถือเป็นมาตรการนิวนอร์มอลที่ทุกโรงเรียนต้องทำ และทางกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ซักซ้อมแผนเฝ้าระวังหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นด้วย

สำหรับข้อเป็นห่วงการฉีดวัคซีนของกลุ่มคนพิการ และกลุ่มเด็กพิเศษนั้น คนกลุ่มนี้อาจมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีน ขอให้ผู้ที่ดูแลนำบุคคลเหล่านี้ไปทำการฉีดด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษมีการเปิดให้เฉพาะที่โรงพยาบาลราชานุกูล ซึ่งจะฉีดให้ทั้งผู้ดูแลและเด็กพิเศษ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม.จะฉีดวัคซีนให้กับครูที่จะเปิดการเรียนการสอนที่ดูแลเด็กพิเศษ ส่วนการฉีดวัคซีนของกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการทางสายตา สมอง หรือเด็กพิเศษออทิสติก ก็มีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือ หากได้รับวัคซีนได้ทันทีก็จะลดอัตราเสี่ยงผู้ติดเชื้อได้

“กรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ย้ำว่าผู้ป่วยจิตเวชที่บกพร่องทางจิต ปัญญา หรือกลุ่มโรคอารมณ์จะมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีน หากมีการติดเชื้อถือว่ามีความเสี่ยง จึงขอให้ครอบครัว โรงพยาบาลช่วยเป็นปากเสียงให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าถึงวัคซีน ทางภาครัฐได้จัดจุดฉีดวัคซีนเฉพาะที่โรงพยาบาลราชานุกูล ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความช่วยเหลือ ครอบคลุมถึงครอบครัวที่ดูแลกลุ่มนี้ด้วย ดังนั้นหากมีคนกลุ่มไหนที่ยังตกหล่นขอให้สังคมหรือสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียง และขอให้ส่งเสียงดังๆเข้ามา รัฐจะดูแลให้ครบถ้วน” พญ.อภิสมัย กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0067&postid=0022671&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thaipost.net/main/detail/106476


ย้อนกลับ