มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“พก.” ไม่นิ่งเฉยข้อเสนอ “ม็อบผู้พิการ” ชงบอร์ดชาติจ่ายเบี้ย 1 พันถ้วนหน้า

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่า ตามที่ มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้พิการ ซึ่งมีการเรียกร้อง อาทิ ขอให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้า 1,000 บาท เพราะได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้ กลุ่มคนพิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มคนพิการที่อายุต่ำกว่า18 ปี ที่รัฐบาลปรับเพิ่มเบี้ยจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท เฉพาะกลุ่ม รวมถึงเรียกร้องการผลักดันให้คนพิการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา การมีงานทำ

โดยเฉพาะการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางคมนาคม เพื่อให้คนพิการได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม2563 ที่ผ่านมานั้น พก.ไม่นิ่งนอนใจ และรับฟังข้อเสนอ เบื้องต้นได้จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการแบบถ้วนหน้า 1,000 บาท ประมาณช่วงเดือนมกราคม ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมียอดคนพิการ 2.05 ล้านคน มีที่ยังได้เบี้ยคนพิการ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 8 แสนคน ซึ่งหากปรับเพิ่มเบี้ยพิการ 1,000 บาทถ้วนหน้า ต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 2 พันล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันใช้ 8 พันกว่าล้านบาท เพิ่มเป็น 10,018 ล้านบาท

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้พก.พยายามผลักดันให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ด้วยการพยายามทำเรื่องอารยสถาปัตย์ ตั้งแต่ระบบคมนาคม สถานที่ต่างๆ ให้เอื้อต่อคนพิการ เพื่อจะให้คนพิการได้ออกมาใช้ชีวิต ออกมาเรียนหนังสือและมาทำงานได้ แต่ทั้งนี้ พก.ก็พยายามหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนการนำสื่อการเรียนรู้ของ พก.เผยแพร่ให้คนพิการในชุมชนและชนบท เพื่อให้คนพิการได้รู้สิทธิและสวัสดิการ ได้ดูแลและพัฒนาตัวเอง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022074&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2523190


ย้อนกลับ