มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. โดย ศพอ.พระประแดง บริการ “กายภาพบำบัด”

พก. โดย ศพอ.พระประแดง บริการ “กายภาพบำบัด” ฟื้นฟูสภาพร่างกายช่วยชาวบ้าน คนพิการในชุมชน

(10 ส.ค) นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (ศพอ.) พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ติดตามการดำเนินงานกายภาพบำบัดให้กับประชาชนในชุมชน พูดคุย สอบถามอาการป่วยหรือความพิการที่ลดลงระหว่างเข้ารับการกายภาพบำบัดกับ ศพอ.พระประแดง

รวมทั้งมอบหมายนักกายภาพบำบัด ให้เปิดบริการกายภาพบำบัดกับประชาชนในชุมชน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและความพิการให้ดีขึ้นต่อไป

โดยใช้มาตรการจำกัดบุคคล ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหรือลดความพิการ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0866219181 (นักกายภาพบำบัด)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021462&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_745241/


ย้อนกลับ