มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. เตรียมซ่อมบ้านคนพิการ 4,000 หลังทั่วประเทศ

และอำนวยความสะดวกคนพิการกลับบ้าน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวฯ เพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 เพื่อส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญตามภารกิจกระทรวง พม. โดยในส่วนของ พก. ได้ร่วมมอบของขวัญ 2 ชิ้นสำคัญ คือ 1) สนับสนุนการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ในวงเงิน 20,000 – 40,000 บาทต่อหลัง (ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน) ดังนี้ พอช. จำนวน 15,000 หลัง ผส. จำนวน 4,000 หลัง พก. จำนวน 4,000 หลัง พส. จำนวน 2,000 หลัง กคช. จำนวน 64 หลัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 25,064 หลัง โดยโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม มีฐานะยากจน ได้ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

และ 2) พก. ยังได้มีการจัดให้บริการ “จิตอาสา” โดย อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกบริการรถเข็นวีลแชร์ให้แก่กลุ่มคนพิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีจุดบริการ ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกกรุงเทพฯ (เอกมัย) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 05.00 – 11.00 น. เวลา 11.00 – 17.00 น. และ เวลา 17.00 – 21.00 น. ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

นอกจากนี้ พก. ได้เปิดตัว “แบรนด์แอมบาสซาเดอร์” ของกระทรวง พม. ได้แก่ “น้องปีใหม่” นางสาวสุพิชา กุญชร อายุ 29 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการและถ่ายทอดความรู้ด้านงานฝีมือและประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงเป็นวิทยากรจิตอาสา ในโอกาสนี้ได้มอบรถเข็นวีลแชร์ไฟฟ้าเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

“เนื่องด้วยวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ขอส่งคำอวยพร และความปรารถนาดีถึงคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานด้านคนพิการ รวมทั้ง ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกท่าน พก. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ เข้าถึงโอกาสและการคุ้มครอง ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ อย่างเท่าเทียม ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นี้ อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ “ New normal”

และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ดลบันดาลและคุ้มครองให้ทุกท่าน มีความสุข ปราศจากโรคภัยตลอดปีและตลอดไป” นางสาวสราญภัทร กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022002&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/relation/217051


ย้อนกลับ