มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “การเสริมพลังแก่คนตาบอด” ให้ความรู้ด้านกฎหมายคนตาบอด ภายใต้ New Normal

อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23” โดย นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แทนคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) องค์กรคนตาบอดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ถึงกฎหมายฐานสิทธิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในการเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของคนตาบอด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ A-B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิ สู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)” โดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย พร้อมด้วย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคนพิการทางการเห็นประจำจังหวัด ผู้นำเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021466&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000082360


ย้อนกลับ