มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. รับมอบหุ่นจำลองนวัตกรรมใหม่ ช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

พก. รับมอบหุ่นจำลองนวัตกรรมใหม่ ช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

วันนี้ (18 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บ้านราชวิถี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบหุ่นจำลองเพื่อช่วยการเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นสอน ในท่านั่ง หุ่นนอนตะแคงเหยียดขา และหุ่นท่ายืนสอน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้ “โครงการวิจัยและสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น” นำโดย ผศ.ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะวิจัยฯ เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมสาธิตการทำงานของหุ่นจำลองดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

สำหรับ หุ่นจำลองดังกล่าวจะมีเส้นประธานสิบเส้น ที่มีความสำคัญต่อการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย โดยคนพิการทางการเห็นสามารถเรียนรู้ได้ทางเสียงและการสัมผัส เนื้อผิวของหุ่นจำลองเป็นซิลิโคน เสมือนผิวหนังคนจริง ออกแบบมาเพื่อรองรับความหนัก – เบา ตามแรงมือในการกดจุด สามารถฝึกหัดนวดได้บ่อยครั้งและตรงจุดตามที่ต้องการ ซึ่งเน้นไปในการนวดเพื่อผ่อนคลาย อีกทั้งช่วยในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ ทั้งนี้ พก. และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและฝึกทักษะการเรียนรู้การนวดแผนไทยให้รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิการต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021059

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/192770


ย้อนกลับ