มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก.รับมอบสิ่งของช่วยเด็กพิการสู้ภัยโควิด-19

พก. รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นแก่เด็กพิการ สู้ภัยโควิด-19

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการทั้งสี่คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรีสำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ขวบ ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กทั้งหมด 377 คน จากนั้นได้มอบนมอัดเม็ดจากร้านจิตรลดาจำนวน 1,000 ซอง โดนัทและขนมขบเคี้ยว แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 30 แกลลอน แอลกอฮอล์แบบสเปรย์ของมูลนิธิชัยพัฒนา 227 ขวด และเงินบริจาค มูลค่ารวม 100,000 บาท ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าไว้ดูแลเด็กๆ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี และนางวัชราพร ธวัชวะชุม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม บรรยายสรุปและรับมอบสิ่งของและเงินบริจาค

สำหรับการดูแลเด็กอ่อนพิการในช่วงไวรัสโคโรนาระบาด ต้องมีความเข้มงวดกวดขันอย่างมาก มีมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลด้านโภชนาการ อาหารการกินและสุขภาพของเด็กๆ เป็นพิเศษด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนท่านใดที่สนใจ ร่วมบริจาคสิ่งของและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้คนพิการในหน่วยงานสังกัด พก. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานทั้ง 22 แห่ง ทั่วประเทศ โทร 0 2354 3388 หรือเว็บไซต์ www.dep.go.th

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021079

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/social/news_679425/


ย้อนกลับ