มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก. ดย. รับมอบกล่องข้าว 3,000 ชุด จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พก. ดย. รับมอบกล่องข้าว 3,000 ชุด จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งความสุขความห่วงใยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่(2 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กพิการ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องในโอกาสสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยมี พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ส่งมอบฯ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้อง และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมในพิธีฯ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้ทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกันรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมาย ในศูนย์/สถาน โดยได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ การงดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาตรการการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค การรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้อง และการล้างมือ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของ ภาชนะที่สะอาดเพื่อรักษาสุขอนามัยและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนมอบชุดกล่องบรรจุอาหารพร้อมกระเป๋า สำหรับเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวนรวม 3,000 ชุด ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ บ้านราชาวดี (ชาย) บ้านราชาวดี (หญิง) บ้านราชบุรี และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดขอนแก่น และมอบให้กับหน่วยงานในสังกัด ดย. จำนวน 10 แห่ง เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนหรือสิ่งของได้หลายช่องทาง อาทิ 1) บริจาคที่หน่วยงานโดยตรง โดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 2) บริจาคโดยตรงได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โทร. 02-306-8874 หรือหน่วยงานกระทรวง พม. ทั่วประเทศ หรือ www.donationcenter-dsdw.go.th และ 3) บริจาคผ่านช่องทาง “โครงการปันสุข คุณแบ่งปัน บิ๊กซีช่วยส่งต่อ” หรือ “โครงการส่งสุข แม็คโครจัดให้ Donation Delivery Sevice” โดยผู้ต้องการบริจาคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้า Big C หรือห้างสรรพสินค้าแม็คโคร โดยทางห้างสรรพสินค้าจะเป็นผู้จัดส่งสิ่งของต่างๆ ที่สั่งซื้อออนไลน์ เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานต่อไป

“ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้สนับสนุนสิ่งของในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการรักษ์โลก ลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ โดยการใช้กล่องอาหารที่มีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งได้มีภาชนะใช้เป็นส่วนตัว เป็นการช่วยป้องกันให้ผู้ใช้บริการห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย” นางสาวสราญภัทร กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022188&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/relation/221935


ย้อนกลับ