มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก.จัดกู้เงินฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ช่วยคนพิการ เดือดร้อนโควิด-19

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างนั้น จะพบว่าคนพิการก็เผชิญปัญหาดังกล่าว แต่หนักกว่าและยังถูกซ้ำเติมด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย ฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ พก.จึงมีโครงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน เปิดให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ยื่นคำร้องขอกู้เงินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระ 2 ปี เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงาน พมจ.) หรือเข้ามาที่ พก.ส่วนกลาง หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ หรือโทรสอบถาม กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 0-2106-9337 ถึง 9340

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า เมื่อยื่นคำร้องเข้ามา ขั้นตอนแรกจะตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำร้องนั้น มีประวัติการชำระหนี้ดีกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ พก.ลงพื้นที่บ้านผู้ยื่นคำร้อง เพื่อดูความจำเป็น ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณา ซึ่งจะประชุมทุกเดือน ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้ยื่นคำร้องกู้เงินฉุกเฉินได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สนใจยื่นคำร้องมาแล้ว 1 หมื่นกว่าราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 แสนราย จึงอยากเชิญชวนผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 มายื่นคำร้องดังกล่าวได้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022049&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2515398


ย้อนกลับ