มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก.จัดกิจกรรมทางสังคมกับชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา กับชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยได้นำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ต่อวัน มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พร้อมกันนี้ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น รถเข็นวีลแชร์ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น

ซึ่งภายในงานดังกล่าวประกอบด้วย 6 กิจกรรม สำคัญได้แก่ สาธิตการชงชา กาแฟ และการทำขนม จากร้าน 60+ plus เบเกอรี่ โดยยามาซากิและAPCD กิจกรรมนวดแผนไทย สาธิตการนวดแผนไทยรูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยมูลนิธิออทิสติกไทย กิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย กิจกรรมดนตรีในสวน โดยกลุ่มศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (From Street to Stars : S2S) และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021402&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/172841


ย้อนกลับ