มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ สวนหลวง ร. 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 วิทยากร MOA International ประเทศญี่ปุ่น Mrs.Mizuno Yuriko นำทีมผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ สวนหลวง ร. 9 โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 2 รุ่น ร่วมทำกิจกรรม

IMG_1687 IMG_1692 IMG_1713 IMG_1718 IMG_1719 IMG_1725 IMG_1737 IMG_1739 IMG_1741 IMG_1746 IMG_1748 IMG_1749 IMG_1754 IMG_1757 IMG_1761 IMG_1762 IMG_1784 IMG_1786 IMG_1789 IMG_1790 IMG_1792 IMG_1800 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1804 IMG_1812 IMG_1825 IMG_1826


ย้อนกลับ