มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการ

นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมณทกานติ์ ใหม่แท้ ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กพิการปราศจากแขนและขาแต่กำเนิด ณ โรงเรียนบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามการประเมินฯ

เด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กพิการปราศจากแขนและขาแต่กำเนิด ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันอายุ 9 ปี ขณะที่บิดามารดาอย่าร้าง บิดาบุญธรรมประกอบอาชีพกรีดยาง รายได้ 4,000 ต่อเดือน ส่วนมารดาปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในด้านพัฒนาการของเด็กชายฮาริส ดาแมยี มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทักษะด้านการเรียน สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข

นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีการรายงานการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพัฒนาการของเด็กชายฮาริส ดาแมยี โดยเฉพาะการเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมาก มีการพัฒนาทักษะในวิชาคิดคำนวณ วิเคราะห์ และวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาที่มีผลการเรียนดี มีการต่อยอดในวิชาเรียนได้ดี โดยเฉพาะการเล่านิทานประกอบท่าทาง ซึ่งเคยได้รับรางวัลการเล่านิทานดีเด่น ถือเป็นรางวัลความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว

ขณะเดียวกัน ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและได้ส่งมอบเก้าอี้สุขใจเพื่อใช้ในการเรียนไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และมีการปรับเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กชายฮาริส ดาแมยี สามารถนั่งเรียนพร้อมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างทัดเทียม โดยสิ่งที่อยากฝากผู้ปกครองคือการดูแลเรื่องน้ำหนักตัวของน้อง อย่าให้มีน้ำหนักตัวเกิน เนื่องจากอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย

ทั้งนี้ได้ประสานทางโรงเรียนฯ ให้มีการฝึกเรื่องของการฝึกใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีการไปฝึกฝนใช้คอมพิวเตอร์ ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฝึกการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนต เพื่อพัฒนาด้านไอทีซึ่งสามารถต่อยอดการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020715

ขอบคุณ… https://bit.ly/2x3h2HD


ย้อนกลับ